Whakatauki

KO TE TAUMATA

Ko te taumata, ko te taumata. Kei ngaro i te tirohanga.

May we never lose sight of the heights summits, and peaks of life.

Ko te taumata, ko te taumata, kia toa tatou, kia manawanui.

With perseverence may we achieve our visions, ambitions and dreams.

Panguru maunga, he maunga tapu. Iringa korero o nga maatua tupuna.

Panguru mountain you are indeed sacred.  The words of wisdom of past generations are enshrined on you.

Kitea ana koe i tawhiti noa e herea rawatia potaea e te kohu.

From afar you can be seen, though at times you shroud yourself with mist.

Tu tonu mai ra e nga whare tupuna i runga i nga marae i waiho iho e.

May you, our ancestral houses stand firmly on the marae, which have been left to our generation.

E noho, me noho te taumata o te whare, kia puritia ai te tapu me te mana.

May the orators and leaders occupy you taumata of oratory and leadership, and so maintain the tapu and mana of our people.

Ma wai taurima nga marae e hora nei? Te tika, te pono, kia mau te aroha.

Who will be the sentries, the pillars of our marae?  Justice, integrity and love must be the foundations.

Ma tatou, taitama, ma tatou, e hine ma. E hapai, tautoko nga taumata korero.

Let us young people strive for knowledge that will, in time, become wisdom with age and experience.